< Back to Home

Zuidas duurzaamste toplocatie in Nederland

Op 2 april werd het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2014 gepresenteerd in The Edge, op dit moment het meest duurzame kantoorgebouw ter wereld. Het Duurzaamheidsverslag voorziet in diverse perspectieven op duurzaamheid zoals mobiliteit, energie, afval maar ook gebouwen. In het verslag is een rapportage opgenomen van het BREEAM-NL In-Use onderzoek dat in 2014 is uitgevoerd. Zo is gebleken dat gebouwen in Zuidas 20% hogerscorenop energiezuinigheid dan gemiddeld in Nederland.

In Zuidas zijn op verschillende plekken nieuwe gebouwen in aanbouw. Sinds 2009 moeten nieuwe gebouwen minimaal voldoen aan BREEAM-NL Excellent. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is wereldwijd de meest gebruikte methode voor het bepalen van duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Een flink deel van Zuidas is echter bestaande bouw. In 2014 hebben Hello Zuidas, Green Business Club Zuidas en Zuidas Amsterdam gezamenlijk opdracht gegeven aan bbn adviseurs voor een onderzoek naar de duurzaamheid van het bestaande vastgoed. Zuidas heeft momenteel een vloeroppervlak van kantoren, woningen en voorzieningen van zo'n 1,7 miljoen m2. Voor dit Duurzaamheidsonderzoek Zuidas 2014 heeft bbn de methodiek BREEAM-NL in-Use gehanteerd. Eigenaren, beheerders en gebruikers van gebouwen in Zuidas participeerden in dit  Duurzaamheidsonderzoek.

De resultaten van het onderzoek geven zicht op de kwaliteit van 820.000 m² bestaand vastgoed in Zuidas, waarvan 700.000m² kantooroppervlakte en 120.000 m² andere voorzieningen zoals VU en het VUmc. Binnen de huidige database van bbn, die meer dan 4 miljoen m² kantooroppervlak beslaat, scoort geen enkele locatie zo hoog als Zuidas. Het vastgoed in Zuidas blijkt duurzaam, gemiddeld BREEAM Very Good. Op vrijwel alle BREEAM categorieën scoort Zuidas bovengemiddeld; met name op energie, transport en afval onderscheidt Zuidas zich. De hoge scores komen mede doordat in Zuidas tamelijk nieuwe gebouwen staan die goed scoren op het gebied van energie. Daarnaast heeft Zuidas een centrale ligging ten opzichte van het openbaar vervoer en veel voorzieningen. De scores voor het beheer en het gebruik van de kantoren zijn echter ongeveer gelijk aan het gemiddelde in Nederland. Op dit vlak liggen er dus nog kansen. Het Duurzaamheidsonderzoek wordt door de drie opdrachtgevers gezien als startpunt om samen met de partners in Zuidas in gesprek te gaan over verdere verduurzaming. Het onderzoek geeft elke deelnemer handvatten en zicht op de aanwezige kansen.

Duurzaamheidsverslag 2014

Bent u geïnteresseerd in Duurzaamheidsverslag Zuidas 2014 en/of de rapportage van het BREEAM-onderzoek? Haal uw exemplaar gratis op bij een van de initiatiefnemers: Green Business Club Zuidas in Oldschool, het Servicepoint van Hello Zuidas of de receptie van Zuidas Amsterdam.