< Back to Home

Werkzaamheden De Boelelaan, tussen de Beethovenstraat en Europaboulevard

In het weekend van 21 april van 20.00 uur tot 24 april 06.00 uur en 5 mei 20.00 uur tot 8 mei 06.00 uur wordt doorgewerkt op de kruising De Boelelaan/ Europaboulevard. De werkzaamheden op deze kruising zijn noodzakelijk om de nieuwe De Boelelaan goed aan te laten sluiten op de Europaboulevard.

Gelijktijdig wordt tijdens deze weekenden onderhoud aan de kruising uitgevoerd, zodat de straat niet een ander keer weer open moet. Tijdens de weekenden is de kruising en de De Boelelaan beperkt beschikbaar voor het verkeer.
Tijdens de laatste week van mei verplaats het werkterrein dat nu aan de noordzijde van de straat ligt, naar de zuidzijde. Ook dit verplaatsen brengt enige hinder met zich mee, zodat we het werkterrein en de weg opnieuw kunnen inrichten.

Bereikbaarheid
Voor de bereikbaarheid betekent dit tijdens de genoemde weekenden gedeeltelijke afsluitingen en extra omleidingen. Daarnaast zijn vanaf begin april minder rijstroken beschikbaar op de De Boelelaan en dit blijft zo tot eind 2017. Alle bedrijven en woningen blijven bereikbaar, maar houd wel rekening met afsluitingen en omleidingen. Die kunnen leiden tot vertragingen, vooral in de spits. Zie https://www.amsterdam.nl/zuidas/bouwprojecten/herinrichting-1/ voor kaartjes waarop de afzettingen en omleidingen zijn te zien.

Dag van de Bouw
Op zaterdag 20 mei, de Dag van de Bouw, stellen we het werkterrein open voor alle geïnteresseerden die graag willen zien wat er allemaal achter de hekken gebeurd. Ook wordt hier op deze dag de Bewuste Bouwer Zuidas Award uitgereikt.

Eindsituatie
Na voltooiing van de werkzaamheden is de De Boelelaan tussen de Beethovenstraat en de Europaboulevard vier rijstroken breed, twee per richting. Daarbij krijgt de laan ook brede nieuwe fiets- en voetpaden. Aan weerszijden van de De Boelelaan staan dan nieuwe rijen bomen, groene bermen en de waterpartijen aan de noordzijde van de laan zijn samengevoegd tot een nieuwe gracht. De oplevering is eind 2017.