< Back to Home

Wat is Beter Benutten en wat gebeurt er in dit kader in Zuidas?

beterbenutten

 

Rijk, regio en bedrijfsleven nemen in het programma Beter Benutten samen innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid in de drukste regio's te verbeteren. In heel het land zijn verschillende projecten gelanceerd, met name in die gebieden waar de bereikbaarheid knelt.

Zuidas is zo'n gebied. Tijdens de spitsen zijn zowel wegen als openbaar vervoer zwaar belast als gevolg van de toegenomen mobiliteit in en om Amsterdam. Daarom wordt een enorme investering gedaan voor de weg- en OV infrastructuur met het Zuidasdok.

Aanvullende maatregelen
Zuidas start deze zomer met omvangrijke werkzaamheden aan de De Boelelaan, om deze klaar te maken voor de groeiende stroom forenzen van en naar de Zuidas. Omvangrijke projecten als Zuidasdok en de De Boelelaan Oost worden binnenkort gestart, maar zijn niet van vandaag op morgen gereed. Daarom zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Een van die aanvullende maatregelen is het Beter Benutten programma. In dit programma werken Hello Zuidas, de Green Business Club Zuidas, de Taskforce Bereikbaarheid en de gemeente Amsterdam samen om Zuidas beter bereikbaar te maken.

Speerpunten
Alle geplande investeringen in de infrastructuur in en om Zuidas ten spijt, is het in een dichtbebouwd land als Nederland, zeker in de metropool Amsterdam, lastig om voldoende ruimte te bieden aan de mobiliteitsvraag tijdens de spitsen. Files en vertragingen tijdens deze drukke periodes zullen altijd blijven bestaan, in ieder geval wanneer de huidige trends met betrekking tot autogebruik en reistijden niet veranderen. Beter Benutten zet in op een efficiënter gebruik van de bestaande infrastructuur door spreiding van het gebruik gedurende de dag, bewuster te kiezen om al dan niet thuis te werken en een bewustere keuze voor het vervoersmiddel. Voor Zuidas vertaalt zich dat naar drie speerpunten:

  • Meer bezoekers en werknemers naar Zuidas op de fiets krijgen
  • Met werkgevers op zoek naar het stimuleren van spitsmijden en Slim Reizen
  • Met onderwijsinstellingen werken aan Het Nieuwe Studeren