< Back to Home

Mobiliteitsscan

Werkgevers die in Amsterdam en omgeving zijn gevestigd, kunnen gratis advies op maat krijgen. Het advies laat zien welke maatregelen u als werkgever kunt nemen en welke effecten dat heeft (kosten en baten in euro's, emissies). Het advies eindigt met een implementatieplan. Hierin staan de acties die u als werkgever gaat ondernemen; acties die ervoor zorgen dat u en uw collega's effectiever gaan reizen. Ook bij die implementatie kunt u hulp krijgen van specialisten. Er zijn zelfs mogelijkheden voor cofinanciering uit het mobiliteitsfonds voor werkgevers.

Een mobiliteitsanalyse biedt o.a.:

  • Inzicht in reisgedrag, regelingen, vergoedingen en mobiliteitskosten, geïllustreerd met heldere kaarten en tabellen;
  • Een vergelijking met andere werkgevers (benchmark);
  • Advies voor verbeteringen passend bij de doelen van de organisatie en de kosten en baten van invoering van deze maatregelen.

Soms hebben organisaties een hele specifieke vraag. Als die vraag aansluit bij doelen van  Beter Benutten, zoals bevorderen van OV- en fietsgebruik van medewerkers en het terugdringen van verkeer in de spits, dan willen we daar ook graag bij helpen.

 

Heeft u interesse in een scan, neem dan contact op met Angela Nijland via mobility@hellozuidas.com