< Back to Home

Mobiliteitsbeleid

 

Om Zuidas bereikbaar te houden willen we forenzen en studenten die naar Zuidas komen stimuleren om hun reis slim te plannen. Er zijn verschillende redenen waarom we Slim Reizen zo voor het voetlicht willen brengen:

  • Minder wegcapaciteit: de komende jaren wordt er flink aan de weg gewerkt in Zuidas. Voordat deze werkzaamheden over zijn en de bereikbaarheid van Zuidas flink zal verbeteren, wordt het eerst drukker op de weg.
  • Meer mensen naar Zuidas: Zuidas is volop in ontwikkeling. De komende jaren worden nog veel nieuwe kantoren en woningen gebouwd. Uiteraard heeft dit tot gevolg dat meer mensen van en naar Zuidas gaan reizen. Ook dit zorgt dus voor veel extra verkeer.
  • Piekmomenten: De verkeersdrukte in Zuidas kent hele  duidelijke piekmomenten in de ochtend en de avondspits. Buiten deze momenten is er ruimte genoeg op de wegen en in het OV. Door slim plannen van werk- en reistijden, of combineren met werken op afstand, hoef je niets te ervaren van de files en drukte in het OV.

Kortom, de vraag wordt groter doordat er meer mensen van en naar Zuidas willen. Dit terwijl tegelijkertijd de capaciteit van de weg minder wordt en het OV op korte termijn niet gemakkelijk kan uitbreiden. Mobiliteitsbeleid op maat kan helpen om medewerkers gen hinder te laten ondervinden van deze verkeersdrukte.

We willen organisaties die hiermee worstelen ondersteunen

INZICHT - Allereerst bieden we een mobiliteitsscan aan waarmee organisaties bouwstenen krijgen voor een nieuw mobiliteitsbeleid;

KENNIS - We organiseren kennissessies over diverse aspecten van mobiliteitsbeleid voor HR medewerkers van bedrijven in Zuidas. Daarnaast kunt u gebruik maken van het kennisplatform van BREIKERS ;

FONDS - Bedrijven die aan de slag willen met een pilot of concreet project kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het mobiliteitsfonds van BREIKERS;

UITWISSELING - In het beheeroverleg van Hello Zuidas wordt u geïnformeerd over de werkzaamheden en de impact daarvan;

GESPREK - Uiteraard kunt u ons altijd benaderen voor een gesprek over de bereikbaarheid van Zuidas.

Kennisplatform
Door werk te maken van effectief reizen draagt u niet alleen bij aan uw eigen organisatiedoelstellingen, maar ook aan een bereikbare en economisch sterke Metropoolregio. Effectief reizen betekent bewust kiezen voor de slimste vervoerswijze. Dat kan per dag variëren. Waar de auto wordt afgewisseld met fiets, OV en werken vanuit huis, worden organisatiedoelen haalbaar en werknemers productiever.

BREIKERS biedt werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam vier praktische oplossingen: een online Kennisplatform,  cofinanciering vanuit een Mobiliteitsfonds en ondersteuning van een Mobiliteitsscan.

 

breikers

 

Mobiliteitsscan

Graag wijzen wij u op de mogelijkheden van een mobiliteitsscan. Werkgevers die in Amsterdam en omgeving zijn gevestigd, kunnen een advies op maat krijgen. Het advies laat zien welke maatregelen u als werkgever kunt nemen en welke effecten dat heeft (kosten en baten in euro's, emissies). Het advies eindigt met een implementatieplan. Hierin staan de acties die u als werkgever gaat ondernemen; acties die ervoor zorgen dat u en uw collega's effectiever gaan reizen. Ook bij die implementatie kunt u hulp krijgen van specialisten. Er zijn zelfs mogelijkheden voor cofinanciering uit het mobiliteitsfonds voor werkgevers.

Een mobiliteitsanalyse biedt o.a.:

  • Inzicht in reisgedrag, regelingen, vergoedingen en mobiliteitskosten, geïllustreerd met heldere kaarten en tabellen.
  • Een vergelijking met andere werkgevers (benchmark);
  • Advies voor verbeteringen passend bij de doelen van de organisatie en de kosten en baten van invoering van deze maatregelen.

Soms hebben organisaties een hele specifieke vraag. Als die vraag aansluit bij doelen van  Beter Benutten, zoals bevorderen van OV- en fietsgebruik van medewerkers en het terugdringen van verkeer in de spits, dan willen we daar ook graag bij helpen.

Heeft u interesse een scan, neem dan contact op via mail (mailto: mobility@hellozuidas.com) of bel naar 020- 333 7441.