< Back to Home

Fietsen naar Zuidas stimuleren

We vragen voortdurend aandacht voor meer fietsenstallingscapaciteit. Daarnaast hebben we het initiatief genomen voor een dynamisch fietsverwijssysteem. Iedere aankomende fietser kan in de nabije toekomst op straat al zien in welke fietsenstalling nog plek is. Met de opening van de Mahlerfietsenstalling in de zomer van 2016, zijn we gestart met een uitgebreide fietscampagne om fietsen in een positief daglicht te stellen.

Verder verrichten we peilingen en onderzoeken naar de fietsinfrastructuur. Deze informatie delen we met de partijen die verantwoordelijk zijn voor de fietsinfrastructuur. Hiermee hebben we een snelfietsroute vanuit Amstelveen naar Zuidas op de agenda gezet evenals een 'fietscarré'. Een fietscarré is een netwerk van fietspaden die de drie grootste publieke fietsparkeerplekken in Zuidas in twee richtingen met elkaar verbindt. Zo hoeven fietsers niet meer over te steken om de gebouwen en fietsenstallingen in het hart van Zuidas te bereiken.