< Back to Home

Bedrijven werken samen aan een Bereikbare Zuidas

beterbenutten

Bijdrage van bedrijven
De verbreding en ondertunneling van de A10 Zuid en de realisatie van een nieuw station komen steeds dichterbij. De vele werkzaamheden in het gebied leggen op korte termijn druk op de bereikbaarheid. Naast de maatregelen die de gemeente neemt om de overlast te beperken, leveren ook de bedrijven hun bijdrage. Zij doen dit door een goed mobiliteitsbeleid te ontwikkelen en concrete maatregelen te nemen om medewerkers gemakkelijker gebruik te kunnen laten maken van fiets en openbaar vervoer.

Het convenant is een voortzetting, maar ook verdieping en verbreding van de samenwerking tussen bedrijven in Zuidas onderling en met de gemeente Amsterdam.

"De komende jaren geven we deze samenwerking verder vorm. Onder andere met concrete projecten, waarvan de eerste resultaten al snel zichtbaar moeten worden. We hopen bijvoorbeeld een  deelfiets te introduceren in het gebied", aldus Ruud Bergh, voorzitter van de taskforce bereikbaarheid. 

Dick Lussing, Head of Facility Services van ABN Amro benadrukt de rol die bedrijven hebben:  "Bedrijven en overheden kunnen er alleen samen voor zorgen dat Zuidas goed bereikbaar blijft. Natuurlijk doet de overheid er van alles aan om wegen en OV te optimaliseren, maar bedrijven hebben de mogelijkheid om medewerkers te faciliteren om slimme keuzes te maken in hun reisgedrag".

Klaas de Boer, directeur Zuidas gemeente Amsterdam is verheugd over deze hernieuwde samenwerking: "De afgelopen jaren zijn al mooie stappen gezet in de samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven in Zuidas. Met het convenant dat vandaag is getekend, bevestigen we onze gezamenlijke ambitie en maken we heldere afspraken. Nu is het moment om aan de slag te gaan met concrete maatregelen en meer mensen te verleiden op de fiets en in het OV naar Zuidas te komen ".

De bedrijven en organisaties die gaan samenwerken in deze Taskforce zijn ABN AMRO, VU, VUmc, RAI Amsterdam, ORAM, CBRE, WTC, Vesteda, AkzoNobel, Houthoff Buruma, Accenture, Deloitte, OVG Real Estate, Gemeente Amsterdam Zuidas en de projectorganisatie Zuidasdok.

Project Zuidasdok: voor een bereikbare Zuidas
Zuidas is het internationale wonen en werken-district in Nederland en is volop in ontwikkeling. De komende jaren worden veel nieuwe kantoorpanden en woningen ontwikkeld. Zo groeit het aantal vierkante meter bebouwd vloeroppervlak van twee miljoen naar meer dan drie miljoen. Deze groei zorgt uiteraard voor de nodige reisbewegingen. Het aantal reizigers op Station Zuid groeit in die periode van circa 100.000 naar ruim 250.000 per dag. Het aantal auto's per dag op de A10-zuid neemt van de huidige 200.000 toe naar circa 300.000 in 2030.Om deze groei te accommoderen, wordt de komende jaren enorm geïnvesteerd in de bereikbaarheid van het gebied, met als grootste project Zuidasdok: de verbreding van de A10 en de vernieuwing en uitbreiding van Station Amsterdam Zuid. Door de projecten neemt de bereikbaarheid van het gebied op langere termijn toe, maar op korte termijn is hinder en mindere bereikbaarheid onvermijdelijk.

Voor meer  informatie kunt u contact opnemen met:

Ruud Bergh, voorzitter van de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas of Angela Nijland, secretaris Taskforce Bereikbaarheid Zuidas

 

Klik hier om het convenant te lezen